Welkom op de speciale NSOI cursussen en congressen website. Hier vindt u alle informatie over het trainings- en opleidingsprogramma van de Nederlandse Stichting Orale Implantologie.
De Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) is een wetenschappelijke vereniging van tandheelkundige zorgverleners die zich bezig houdt met het bevorderen en verbreiden van de kennis der orale implantologie, het dienstbaar maken van deze kennis aan de praktijk, de volksgezondheid en het onderwijs.

De door het bestuur van de NVOI aangestelde Commissie Post Academisch Onderwijs Implantologie (PAOI) heeft tot taak het initiëren, organiseren en begeleiden van cursussen en congressen voor de leden van de vereniging. Onder kundige leiding van de Commissie PAOI biedt de Nederlandse Stichting Orale Implantologie (NSOI) sinds jaar en dag een uitgebreid en up-to-date trainings- en opleidingsprogramma aan.

Voor uitgebreide cursus- en/of congresinformatie, kosten en direct online inschrijven, klik op de betreffende titel of maak gebruik van de navigatiebuttons links op deze pagina. Een overzicht van alle NSOI cursusdata vindt u in de agenda.


NSOI cursusprogramma
Vanaf de eerste cursussen in 1998 heeft de vereniging gestreefd naar het opzetten van een breed en compleet cursusprogramma. Een programma dat, net als de ontwikkelingen binnen de implantologie zelf, telkens kan worden aangescherpt en uitgebreid al naar gelang de laatste ontwikkelingen. Teneinde deze kwaliteit te kunnen waarborgen, maakt de NSOI gebruik van docenten, die elk binnen hun eigen aandachtsgebied als toonaangevend dienen te worden aangemerkt.

Implantologie De Essentie
        wat alle praktijkmedewerkers moeten leren zien en weten in de dagelijkse praktijk
        compacte, praktijkgerichte cursus met simulatiepatiënten voor het gehele team

Implantologie De Bovenbouw
        probleemloos kronen op implantaten kunnen plaatsen
        interactieve workshops op locatie voor tandartsen die niet zelf implanteren

Implantologie De Verdieping
        principes voor implantologisch handelen
        2-daagse verdiepingscursus voor tandartsen en mka-chirurgen

Implantologie Het Vervolg
        voorkomen en behandelen van complicaties
        themacursus voor tandartsen en mka-chirurgen met focus op zorg in het vervolgtraject

Implantologie Het Fundament
        over bot, botsubstituten en augmentaties
        masterclass voor tandartsen en mka-chirurgen, inclusief hands-on training op kadavers

Implantologie De Hoofdzaak
        2-days hands-on human cadaver course
        masterclass voor tandartsen en mka-chirurgen met ervaring in de implantologie

iCademy
        implantologisch denken en handelen op het hoogste niveau
        exclusief voor de erkende implantoloog NVOI

NSOI Roadshows 2019
        wegwijzer voor de implantaat gedragen kroon - welke materialen kies je?
        compacte avond seminar voor tandartsen, implantologen, mka-chirurgen en tandtechnici
 
 
NSOI Congressen
Naast het bovenstaande cursusprogramma biedt de NSOI tevens het jaarlijkse Najaarscongres. Voor meer gedetailleerde informatie over deze congressen en studiedag, als ook het direct online inschrijven kunt u terecht op de betreffende websites.

In navolging van haar succesvolle lustrumcongressen in Mallorca (2003), Malta (2008) en Cascais (2013) organiseerde de vereniging in 2018 opnieuw een bijzonder verjaardagsfeestje. Zo nodigde het bestuur haar leden uit voor het 35-jarig jubileum van 6-9 september 2018 in Gent (België) voor het lustrumcongres Design in Progress. Op dit meerdaagse congres stond een keur aan gerenommeerde (inter)natioanle sprekers garant voor een zeer enerverend wetenschappelijk programma: Tomas Albrektsson (S), Walter van Breda (B), Hugo de Bruyn (B), Jan Cosyn (B), Stefan Fickl (D), Peter Gehrke (D), Carlos Repullo (Es) en Daniel Thoma (Sw).
 
 
KRT punten / NVMKA punten / KRM punten
Alle door de NSOI georganiseerde trainingen, cursussen, alsmede congressen en studiedagen worden aangemeld voor registratie bij het Kwaliteits Register Tandartsen (KRT) en, daar waar van toepassing, ook bij de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA) en het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM).

Teneinde deze punten op naam bijgeschreven te krijgen dienen deelnemers bij inschrijving hun BIG-nummer op te geven. Alle inschrijfformulieren van de NSOI, zowel digitaal als analoog, zijn hiertoe m.i.v. juli 2011 ingericht.


NSOI geregistreerd bij het CRKBO
Per juli 2019 is de NSOI wederom opgenomen in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Door deze registratie blijven de congressen en de cursussen van de NSOI vrijgesteld van BTW. Deze registratie is geldig voor een periode van vier jaar.

Is een onderwijsinstelling ingeschreven in het register, dan is die instelling daardoor een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Die richtlijn bepaalt dat niet door de overheid bekostigd (postacademisch) beroepsonderwijs met BTW belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die erkend is. Aangezien de meeste deelnemers aan onze cursussen en congressen niet BTW-plichtig zijn, voorkomen we hiermee een aanzienlijke verhoging van de tarieven.

De opname in het register vond plaats na een audit door de onafhankelijke organisatie CPION. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode's van NRTO en VOI.
 
 
 
Algemene Voorwaarden en Klachtenregeling NSOI
De Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI), de Nederlandse Stichting voor Orale Implantologie (NSOI) en de commissie Post Academisch Onderwijs Implantologie (PAOI) hechten eraan tevreden cursisten te hebben en te houden. Daarom stellen zij het zeer op prijs als u uw ervaringen als cursist of congresganger met ons wilt delen.

Voor meer informatie over onze algemene voorwaarden en onze klachtenregeling verwijzen wij graag naar onderstaande links:
• Algemene Voorwaarden NSOI
• Klachtenregeling NSOI


Genoemde data, programma, sprekers, tijden, als ook mogelijke tussentijdse
prijswijzigingen onder voorbehoud. Aan de verstrekte informatie kan verder ook
geen recht worden ontleend.
Social Media


 

 

 
 

Thommen Medical B.V. Pro-Cam Implants B.V. Memodent B.V. Implant Direct Benelux Dyna Dental Engineering B.V. Easier Dental Care Straumann B.V. Dent-Med Materials B.V. MegaGen dental bauer Nederland DentMerk Benelux B.V. BioComp Dental B.V. Nobel Biocare Nederland BV Euroteknika NL Dentsply Sirona Zimmer Biomet Anthogyr