Welkom op de speciale NSOI cursussen en congressen website. Hier vindt u alle informatie over het trainings- en opleidingsprogramma van de Nederlandse Stichting Orale Implantologie.
De Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) is een wetenschappelijke vereniging van tandheelkundige zorgverleners die zich bezig houdt met het bevorderen en verbreiden van de kennis der orale implantologie, het dienstbaar maken van deze kennis aan de praktijk, de volksgezondheid en het onderwijs.

De door het bestuur van de NVOI aangestelde Commissie Post Academisch Onderwijs Implantologie (PAOI) heeft tot taak het initiëren, organiseren en begeleiden van cursussen en congressen voor de leden van de vereniging. Onder kundige leiding van de Commissie PAOI biedt de Nederlandse Stichting Orale Implantologie (NSOI) sinds jaar en dag een uitgebreid en up-to-date trainings- en opleidingsprogramma aan.

Voor uitgebreide cursus- en/of congresinformatie, kosten en direct online inschrijven, klik op de betreffende titel of maak gebruik van de navigatiebuttons links op deze pagina. Een overzicht van alle NSOI cursusdata vindt u in de agenda.


NSOI cursusprogramma
Vanaf de eerste cursussen in 1998 heeft de vereniging gestreefd naar het opzetten van een breed en compleet cursusprogramma. Een programma dat, net als de ontwikkelingen binnen de implantologie zelf, telkens kan worden aangescherpt en uitgebreid al naar gelang de laatste ontwikkelingen. Teneinde deze kwaliteit te kunnen waarborgen, maakt de NSOI gebruik van docenten, die elk binnen hun eigen aandachtsgebied als toonaangevend dienen te worden aangemerkt.

Implantologie De Essentie
        wat alle praktijkmedewerkers moeten leren zien en weten in de dagelijkse praktijk
        compacte, praktijkgerichte cursus met simulatiepatiënten voor het gehele team

Implantologie De Bovenbouw
        probleemloos kronen op implantaten kunnen plaatsen
        interactieve workshops op locatie voor tandartsen die niet zelf implanteren

Implantologie De Verdieping
        principes voor implantologisch handelen
        2-daagse verdiepingscursus voor tandartsen en mka-chirurgen

Implantologie Het Vervolg
        voorkomen en behandelen van complicaties
        themacursus voor tandartsen en mka-chirurgen met focus op zorg in het vervolgtraject

Implantologie Het Fundament
        over bot, botsubstituten en augmentaties
        masterclass voor tandartsen en mka-chirurgen, inclusief hands-on training op kadavers

Implantologie De Hoofdzaak   exclusief voor leden van de NVOI!
        2-days hands-on human cadaver course
        masterclass voor tandartsen en mka-chirurgen met ervaring in de implantologie

iCademy
        implantologisch denken en handelen op het hoogste niveau
        exclusief voor de erkende implantoloog NVOINSOI Congressen en Studiedagen
Naast het bovenstaande cursusprogramma biedt de NSOI tevens het jaarlijkse Najaarscongres en de tweejaarlijkse Landelijke Studiedag Implantologie. De laatste wordt om het jaar afgewisseld met een Voorjaarscongres. Voor meer gedetailleerde informatie over deze congressen en studiedag, als ook het direct online inschrijven kunt u terecht op de betreffende websites.

Voor de 2-jaarlijkse Landelijke Studiedag Implantologie kunnen NVOI-leden zich tevens aanmelden als spreker voor deze dag. De aanmelding voor uw presentatie dient wel te zijn voorzien van een titel en een kort abstract. Met name op basis van dit abstract zal de organisatie uw aanmelding als spreker beoordelen. Let wel: als u zich aanmeldt als spreker dient u zich tevens in te schrijven als deelnemer!

In navolging van haar succesvolle lustrumcongressen in Mallorca (2003) en Malta (2008) organiseerde de vereniging in 2013 opnieuw een bijzonder verjaardagsfeestje. Zo nodigde het bestuur haar leden uit voor het 30-jarig jubileum van 16-19 mei 2013 in Cascais (Portugal) voor het lustrumcongres Staying Integrated. Op dit meerdaagse congres stond een keur aan gerenommeerde (inter)natioanle sprekers garant voor een zeer enerverend wetenschappelijk programma: Francesco Amato  (IT), Bart Beekmans  (NL), Chris ten Bruggenkate  (NL), João Caramês  (P), Lyndon Cooper  (USA), Andrea Mombelli  (CH), Eric Santing  (NL), Henning Schliephake  (D), Frank Schwarz  (D) en France Lambert  (B).


KRT punten / NVMKA punten / KRM punten
Alle door de NSOI georganiseerde trainingen, cursussen, alsmede congressen en studiedagen worden aangemeld voor registratie bij het Kwaliteits Register Tandartsen (KRT) en, daar waar van toepassing, ook bij de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA) en het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM).

Teneinde deze punten op naam bijgeschreven te krijgen dienen deelnemers bij inschrijving hun BIG-nummer op te geven. Alle inschrijfformulieren van de NSOI, zowel digitaal als analoog, zijn hiertoe m.i.v. juli 2011 ingericht.


NSOI geregistreerd bij het CRKBO
Per juli 2015 is de NSOI wederom opgenomen in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Door deze registratie blijven de congressen en de cursussen van de NSOI vrijgesteld van BTW. Deze registratie is geldig voor een periode van vier jaar.

Is een onderwijsinstelling ingeschreven in het register, dan is die instelling daardoor een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Die richtlijn bepaalt dat niet door de overheid bekostigd (postacademisch) beroepsonderwijs met BTW belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die erkend is. Aangezien de meeste deelnemers aan onze cursussen en congressen niet BTW-plichtig zijn, voorkomen we hiermee een aanzienlijke verhoging van de tarieven.

De opname in het register vond plaats na een audit door de onafhankelijke organisatie CPION. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode's van NRTO en VOI.
 
 
 
Algemene Voorwaarden en Klachtenregeling NSOI
De Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI), de Nederlandse Stichting voor Orale Implantologie (NSOI) en de commissie Post Academisch Onderwijs Implantologie (PAOI) hechten eraan tevreden cursisten te hebben en te houden. Daarom stellen zij het zeer op prijs als u uw ervaringen als cursist of congresganger met ons wilt delen.

Voor meer informatie over onze algemene voorwaarden en onze klachtenregeling verwijzen wij graag naar onderstaande links:
• Algemene Voorwaarden NSOI
• Klachtenregeling NSOI


Genoemde data, programma, sprekers, tijden, als ook mogelijke tussentijdse
prijswijzigingen onder voorbehoud. Aan de verstrekte informatie kan verder ook
geen recht worden ontleend.
Social Media

  
 
 
 
MIS Nederland MegaGen Benelux B.V. Implant Direct Benelux Dyna Dental Engineering B.V. BioHorizons GmbH DentMerk Benelux B.V. Straumann B.V. Dentsply Sirona Excent Tandtechniek Euroteknika NL Dent-Med Materials B.V. Thommen Medical B.V. Camlog / Pro-Cam Implants B.V. Memodent B.V. Zimmer Biomet Anthogyr Nobel Biocare Nederland BV BioComp Dental B.V.